⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

7.6 Idrett

Utbygging av idrettsanlegg

Idrettsavdelingen har i 2017 deltatt i prosjektering og bistått i utbygging av anlegg som er prioritert i Fagplan idrett 2014-2029.

Dette gjelder:

AktivBy

I løpet av året har idrettsavdelingen arbeidet med en samarbeidsavtale med kommunene Bergen og Fjell om felles utvikling og drift. Det er også tatt et initiativ fra Stavanger kommune sammen med Bergen overfor KS for at de skal ta en mer sentral rolle for videre utvikling av systemet.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,5 mill. av en budsjettramme på kr 93,5 mill. Forbruksprosenten utgjør 97,3 %. Mindreforbruket skyldes høyere billettinntekter fra Gamlingen.