⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

7.1 Innledning

Bymiljø og utbygging gjennomfører store deler av kommunens investeringsprogram. I 2017 åpnet svømmeanlegget Gamlingen ved Mosvangen. Anlegget har blitt godt mottatt og kan vise til gode besøkstall. Lervig sykehjem er også ferdigstilt, og etter en storstilt flytteprosess er sykehjemmet nå tatt i bruk. Resten av kvartalet planlegges med ny skole, idrettshall, skatehall og barnehage. Andre prosjekter som er gjennomført i 2017 er Musegata som har blitt en flott «bygate» og i Krossbergveien har det kommet på plass en lenge etterspurt gang- og sykkelvei.

Økt satsing på vedlikehold samt statens tiltakspakke har bidratt til å muliggjøre gjennomføringen av en rekke vedlikeholdstiltak – alt fra renovering av gamle bad på sykehjemmene til en ekstra innsats på asfaltering. Energiforbruket har gått ned og dette betyr både reduserte kostnader og redusert klimautslipp for Stavanger kommune. Dette er et resultat av god driftsstyring av tekniske installasjoner, energiledelse samt investeringer i ENØK-tiltak. Gjennom deltakelse i EU-prosjektene Triangulum og UNaLab vises det frem unike løsninger for utnyttelse av energiressurser og vannforvaltning i Stavanger. Gjennom disse prosjektene tar Stavanger del i kompetente faglige nettverk i Europa og bidrar til utvikling av tjenestene.

For å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune ble piggdekkavgift innført høsten 2017. Netto inntekter fra gebyrordningen ble betydelig høyere enn forutsatt.

Gjennom en bydrift som tilstreber høy kvalitet og med gode tilbakemeldinger fra brukerne tilbys tjenester til innbyggerne hver dag, hele året rundt. Det arbeides kontinuerlig med å håndtere små og store avvik på en tilfredsstillende måte – slik at alt fra ledningsbrudd til manglende tømming av bosspann blir håndtert raskt og effektivt.