⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

6.7 Geodata

Avdelingen har fått RO3-godkjenning1 og har også 3 medarbeidere som har tatt piloteksamen for å operere kartleggingsdronen. Den har vært brukt til overvannsprosjekt i Sørmarka, og til flere prosjekter innenfor avdelingen.

Stedsnavnprosjektet er avsluttet, og navnelister er sendt til kartverket for innlegging i SSR (Sentralt Stedsnavnregister). Dette vil lette arbeidet med navn på kart, navn på nye prosjekt og dempe bruken av feil og ikke godkjente navn. Det vil også hjelpe utrykningskjøretøy å finne fram til riktig sted.

Alle målebrevsprotokoller er ferdig skannet og også store deler av byggesaksarkivet er ferdigstilt.

Avdelingen har tatt i bruk Kommunekart som kartløsning og denne presenteres både på PC, smartbrett og –telefoner.

Avdelingen har bidratt til at Stavanger kommune har lagt ut åpne datasett med geografiske data, og dermed vært en aktiv tilrettelegger for nye næringer og digitale løsninger. Det har i samarbeid med planavdelingene vært gjennomført medvirkningsprosjekt hvor det har vært testet ut nye digitale løsninger som Minecraft og bruk av VR-briller. Dette har engasjert nye brukergrupper til å medvirke i planer.