⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

6.4 Byplan

Hovedoppgavene for Byplanavdelingen har i 2017 vært å få vedtatt planer til offentlige formål og boligbygging. Dette gjelder både kommunens egne planer og behandling av private planer.

Som følge av en krevende bemanningssituasjon har det ikke vært mulig å gjennomføre alle oppgaver som var planlagt.

Overordnete planer

Avdelingen har bidratt i arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus, Bypakke Nord- Jæren, Stavanger på sykkel, Kommunedelplan for Stavanger sentrum og større transportplaner og planer i tilknytning til bypakken.

Områderegulering

Områderegulering for nye utbyggingsområder og byomformingsområder har hatt høy prioritet.

Dette gjelder følgende planer:

I tillegg er det en rekke planer som mangler utnyttelsesgrad og som derfor er ugyldige. Flere av disse har blitt oppdatert

Andre oppgaver

Byggeskikkpris er gjennomført. Prosjektet Vi vil bo i Hillevåg, en oppfølging av områdeprogrammet for Hillevåg, er godt i gang og vil sluttføres i 2018.

Private planer

Det har vært avholdt mange oppstartsmøter, og planene for disse vil komme på nyåret 2018. Det er behandlet planer for privat utbygging, flere med offentlig formål. Flere av de private planene i Hillevåg er satt på vent pga. nødvendige avklaringer for Bussveien. Det er også flere private planer som avventer vedtak i planer for områderegulering.

Det er i løpet av året tatt ut 38 startpakker. Det har vært 20 private planer, og 11 offentlige planer til behandling. Bystyret har ferdigbehandlet 24 planer. I tillegg har man hatt 114 delesaker, og gitt uttalelse til 90 seksjoneringssaker.

Også i 2017 er det lagt stor vekt på å holde saksbehandlingstid for private planer og delesaker innenfor lovens krav. En del egne planer og private planer til sluttbehandling er utsatt, eller har fått økt saksbehandlingstid. Kvalitetsstyringssystemet og startpakken er kontinuerlig oppdatert gjennom året. Det er satset på kompetanseutvikling og etterutdanning innenfor smartby- og klimatilpasningsfag.