⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

6.3 Kommuneplan

Prioriterte oppgaver i 2017 har vært rullering av Kommuneplan for 2019- 2034, Kommunedelplan for Stavanger sentrum, Interkommunal kommunedelplan for Forus og regionale utviklings- og samarbeidsoppgaver som Regionalplan Jæren, byvekstavtalen og byutredningen.

Kommuneplanavdelingen har i 2017 jobbet med følgende større planoppgaver: