⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

6.1 Innledning

Det har vært stor aktivitet innen planlegging, utredning og planbehandling i 2017. Blant disse er områdereguleringsplan for universitetsområdet på Ullandhaug, som ble vedtatt i mars. Samtidig ble den 7. levekårsundersøkelsen lagt fram. Prinsipper for kommunenes felles plan for Forus er også vedtatt av bystyret. Reguleringsplaner for offentlige oppgaver som brannstasjon i Schancheholden og flere barnehager er utarbeidet.

Bystyret har videre sluttet seg til 1. generasjons Byvekstavtale, og gitt uttalelse til første handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren.

I 2017 er boligprisene redusert og arbeidsledigheten er på vei nedover. Dette kan se ut til å gjenspeile seg i at aktiviteten på byutvikling har økt med mer veiledning, flere søknader og private planforslag.