⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.9 Tekniske hjemmetjenester

Overgang til digital trygghetsalarmløsning

Tekniske hjemmetjenester har i løpet av 2017 byttet ut alle analoge trygghetsalarmer med en ny generasjon digitale trygghetsalarmer. Om lag 1800 trygghetsalarmer er nå skiftet ut.

I tillegg har det vært en betydelig økning i antall reparasjoner, utleveringer og innhentinger av hjelpemidler. Fra 2016 til 2017 var det en økning i antall utleverte hjelpemidler fra Nav på 4 000 hjelpemidler (fra 14.900 til 18.800). På tross av styrket bemanning i denne perioden, har den økte arbeidsmengden påvirket den ordinære driften. Det har medført at kun oppdrag som har høyest prioritering har blitt utført innen normal responstid.

Sandnes, Stavanger, Hå, Lund, Bjerkreim, Gjesdal, Hjelmeland, Randaberg, Rennesøy, Strand, Kvitsøy og Eigersund kommuner har samarbeidet om anskaffelse av velferdsteknologisk plattform og digitale trygghetsalarmer, og har sett på behovet for å endre måten trygghetsalarmer og sensorteknologi responderes på. Muligheten for å bygge opp et interkommunalt velferdsteknologisk responssenter i regionen ble utredet i 2016-2017. Forutsetningene for etablering var imidlertid ikke til stede på det tidspunktet, og det jobbes videre med midlertidige og andre løsninger.

Ny teknologi

I 2017 har det vært oppstart for utplassering av multidose medisindispensere og kamera for digitalt tilsyn. Medisindispenserne ble først utplassert i Hundvåg og Storhaug bydel, og skal etter hvert rulles ut i hele byen. Et lite utvalg brukere har også fått montert kamera for digitalt tilsyn om natten. Her kan hjemmetjenesten etter avtale med bruker logge seg på kamera og gjøre tilsynet digitalt, i stedet for at to ansatte må oppsøke bruker på hjemmeadressen. Fordelen med digitalt tilsyn om natten er også at brukeren ikke blir unødig forstyrret.

Ny teknologi innen velferdsteknologi og komplekse hjelpemidler medfører også behov for økt kompetanse, spesielt innen elektrofaget. Inntil nå har enkelte arbeidsoppdrag måttet gis til private firma. Spesielt utfordrende er det at hver teknologi har sitt eget grensesnitt og system for betjening. Erfaringer gjennom året viser at dette vil involvere noe mer personalressurser enn først antatt.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,1 mill. av en budsjettramme på kr 2 mill.

Mindreforbruk skyldes prosjektmidlene til hjelpeformidling som overføres til 2018 og innkjøp og vedlikehold av de gamle analoge trygghetsalarmene. Alle alarmene ble skiftet ut i løpet av 2017 (med avsatte midler). Dette har gjort at virksomhet ikke har brukt penger på å vedlikeholde alarmer i 2017 og dermed spart midler.