⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

4.3.2 Ledelse og ledelsesutvikling

Arbeidet med den nye hovedmodellen har tydeliggjort ledernes rolle. En mer presis forståelse av hva som ligger i målene for ny organisering og det helhetlige linjeledelsesansvaret 1 skal bidra til en mer effektiv drift og utvikling av kommunens tjenester.

Grunnlagsarbeidet for lederprogrammet Leder i ny organisasjon startet opp i 2017. Lederprogrammet skal støtte opp om målene for ny hovedmodell og vedtatte lederprinsipper i Stavanger kommune og skal tilpasses ledelse både i tjeneste- og stab/støtteområdene. I første omgang vil dette være et program for de nye tjeneste- og stab/støtteområdene på direktør- og avdelingssjefsnivå.

Det skal også utarbeides et samlet system for lederopplæring. Dette arbeidet ble utsatt i fjor på grunn av arbeidet med den nye hovedmodellen.

Barnehagelederskolen startet opp i 2016 og ble avsluttet i desember 2017. Dette er et masterprogram i regi av Universitet i Agder tilpasset Stavanger kommune. Studiet gir 30 studiepoeng og har gått over tre semester. 16 pedagogiske ledere og assisterende styrere ble valgt ut med tanke på mulig rekruttering til kommende barnehagestyrerstillinger. Alle har nå fullført studiet.