⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

4.1 Innledning

Rådmannen har i 2017 arbeidet med framtidens organisasjonsmodell gjennom prosjektet ny hovedmodell. Ny hovedmodell har til hensikt å styrke organisasjonen gjennom økt oppmerksomhet på strategisk lederskap, utvikling og omstilling, internkontroll og effektiv drift – og på kommunens regionale og nasjonale rolle.

Det langsiktige arbeidet med nye arbeidsformer og innføring av nye, digitale løsninger har hatt stor oppmerksomhet. Det er gjennomført flere organisatoriske endringer for å tilpasse tjenestene til endrede behov og/ eller etterspørsel. Kompetanseutvikling er del av kommunens langsiktige arbeid, og ulike type kompetansehevende tiltak gjennomføres både internt og ved ulike utdanningsinstitusjoner.

I løpet av året ble det tildelt over 1 100 nye, digitale opplæringsplaner til medarbeidere.
Det er fortsatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft med unntak av enkelte faggrupper.

Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) følges opp av ledere, tillitsvalgte, verneombud og HMS-grupper. Dette består mellom annet i å utvikle gode arbeidsmiljø for å forebygge og redusere sykefravær, hindre frafall og inkludere flere i arbeidslivet. Stavanger kommune arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere sykefravær. Kommunalstyret for administrasjon vedtok ved utgangen av året handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø (sak 47/17), hvor en del av denne planen er å utarbeide en handlingsplan med tydelige satsingsområder for å redusere sykefraværet. Arbeidet vil starte 1. tertial 2018. Tjenesteområder og grupper av ansatte med særlige utfordringer knyttet til høyt sykefravær, skal identifiseres for nærmere oppfølging.