⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.3.2 Driftsutgifter

Regnskapsresultatet på driftsutgiftene samlet viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 223,8 mill. og en vekst på 5,8 % fra 2016. Dette resultatet må sees i sammenheng med totale driftsinntekter. Da resultatet til tjenesteområdene viser et positivt resultat tyder det på at hver virksomhet forholder seg til netto driftsramme hvor både utgifter og inntekter er en del av totalbildet.

LinjeDriftsutgifterRegnskap 2017Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2016
1Lønnsutgifter4 364 8784 293 419-71 459101,74 148 777
2Sosiale utgifter1 150 7101 188 60337 89396,81 102 250
3Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon1 183 8101 128 113-55 697104,91 111 746
4Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon2 006 4051 926 164-80 241104,21 906 549
5Overføringer912 268948 10035 83296,2933 448
6Avskrivninger483 376393 177-90 199122,9341 607
 Sum driftsutgifter10 101 4479 877 576-223 871102,39 544 377
Tabell 3.9 Driftsutgifter. Alle tall i 1 000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)