⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.1.7 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 1 573 mill. i 2017. Anleggsmidlene økte med kr 1 278 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 294 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Egenkapitalen økte med kr 949 mill., noe som er kr 326 mill. mer enn økningen i gjelden. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 52 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 375 mill. fra 2016 til 2017. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i pkt. 3.4.

Balanseregnskapet (alle tall i mill. kr.)Regnskap 2017Andel 2017Regnskap 2016Andel 2016Endring 2017-2016
Anleggsmidler26 00289,5 %24 72390,0 %1 278
Omløpsmidler3 05210,5 %2 75810,0 %294
Sum eiendeler29 053100,0 %27 481100,0 %1 573
Egenkapital9 38532,3 %8 43530,7 %949
Langsiktig gjeld18 06362,2 %17 35963,2 %704
Kortsiktig gjeld1 6065,5 %1 6866,1 %-80
Sum egenkapital og gjeld29 053100,0 %27 481100,0 %1 573
      
Arbeidskapital1 446 1 071 375
Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall mill. kr
Last ned tabelldata (Excel)