⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 8.1

 Budsjett 2017Resultat 2017Regnskap- budsjettResultat 2016
Salg254 983 839270 459 96515 476 126245 841 053
Varekost videresalg-76 367 000-84 049 595-7 682 595-76 825 587
Lønn-140 023 079-144 060 574-4 037 495-130 820 575
Dekningsbidrag38 593 76042 349 7963 756 03638 194 891
Lønn administrasjon*-8 931 084-8 609 989321 095-8 751 617
Andre driftskostnader-18 878 500-19 366 059-487 559-18 057 725
Brutto driftsresultat10 784 17614 373 7483 589 57211 385 549
Finansinntekter1 000 000892 997-107 0031 325 566
Finanskost. /avs. pensjonsfond**-3 456 176-2 246 8851 209 291-1 465 015
Netto driftsresultat etter avsetning pensjonsfond8 328 00013 019 8604 691 86011 246 100
*    
Det er bokført kr. 1087951 på internkjøp mellom avdelingene.     
*Lønn gjelder kun avd. adm. I øvrige avdelinger er adm.lønn ikke trukket ut som egen post.     
**Budsjettet inneholder kr. 10000 i finanskostnader og kr. 1774176 til pensjonsfond, samt overføring til investeringsregnskapet kr 1654574. Regnskapet viser totalt kr. 576138 i avsetning til pensjonsfond.    
Last ned tabelldata (Excel)