⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.23

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2017Regnskap 2016
Kommunens samlede lånegjeld   8 135 028 7 797 528
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets  850 000 250 000
Kommunalbanken  1 600 000 1 600 000
Danske bank  1 240 000 1 240 000
Sparebank1 SR-Bank  1 100 000 0
Sum  4 790 000 3 090 000
Sertifikatlån    
Danske bank  0 250 000
DNB   0 270 000
Nordea Bank  0 870 000
Motkonto sertifikatlån (avsatt avdrag)  0 -825
SEB  150 000 0
Sum  150 000 1 389 175
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente  1 641 217 1 580 516
Husbanken startlån, fast rente  266 910 279 650
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer  0 46 664
Investeringslån    
Husbanken investeringslån fast  16 868 18 662
Husbanken investeringslån flytende   1 035 1 322
Kommunalbank flytende rente   1 204 998 1 366 110
KLP fast rente  0 0
Ekstraord. avdrag startlån  0 -46 664
Annen langsiktig gjeld  0 0
Annen langsiktig gjeld AS  0 8 092
Sum  3 131 028 3 254 353
Konsernintern langs. gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)  64 000 64 000
Sum  64 000 64 000
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2017Regnskap 2016Regnskap 2015
Utgiftsført avdrag332 447332 368320 632309 855
Beregnet minste lovlige avdrag 232 873149 410146 458
Differanse 99 495171 222163 397
Last ned tabelldata (Excel)