⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.22

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Renter bankinnskudd30 562 37 023
Renter finansforvaltn.16 131 19 175
Forsinkelsesrenter1 287 1 444
Renter rentebytteavtaler23 702 50 657
Utbytte Lyse Energi AS209 645 183 439
Utbytte andre 1)28 572 25 247
Andre renteinntekter 2)84 213 67 642
Sum394 110 384 628
*  
1) I utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 5,3 mill, kr 20,0 mill fra Forus Næringspark samt Renovasjonen IKS med kr 1 mill.  
2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 27,2 mill,-  
I tillegg kommer overføringer fra kommunale foretak (30 mill fra Stavanger Parkering KF, 3 mill fra Stavanger utvikling KF og 21,7 fra Stavanger Bolig KF) - disse inngår i andre overføringer i hovedoversikt drift  
   
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Renter innlån138 893133 752
Renter rentebytteavtaler86 735122 370
Andre rente- og finansutgifter631468
Sum226 260256 590
   
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Urealisert kurstap02 050
Realisert kurstap6 01211 217
Sum6 01213 267
Urealisert gevinst1 5410
Realisert gevinst15 6361 650
Sum17 1771 650
Last ned tabelldata (Excel)