⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.12

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån152 039123 566
Mottatte avdrag på konsern lån7 8265 238
Andre mottatte avdrag på utlån3 12118 556
Sum206 662 191 036
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Overføringer fra staten696 11 444
Tilskudd fra Husbanken0 11 880
STUI overføringer10 114 0
Sum 10 810 23 324
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Kjøp av driftsmidler 51 725 27 113
Kjøp av transportmidler 3 465 2 322
Vedlikehold byggetjenester nybygg 736 174 813 684
Materialer til vedlikehold og nybygg 38 821 54 643
Konsulenttjenester 141 535 144 568
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 196 982 10 215
Andre kjøp av varer og tjenester 29 745 55 235
Sum 1 198 447 1 107 780
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Salg av driftsmidler65 652
Salg av bygninger 80 000 0
Salg tomter/arealer13 410 143 995
Refusjon privat grunnmark/råmark00
Sum 93 476 144 647
Last ned tabelldata (Excel)