⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.0

Årsregnskap  
Hovedoversikt drift  
Regnskapsskjema 1A - drift  
Regnskapsskjema 1B – drift  
Hovedoversikt investering  
Regnskapsskjema 2A – investering  
Regnskapsskjema 2B – investering  
Hovedoversikt balanse  
Endring i arbeidskapital  
Regnskapsprinsipper  
Noter  
Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekterNote nr. 13: Utestående fordringer 
Note nr. 2: LønnsutgifterNote nr. 14: Finansielle omløpsmidler 
Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapetNote nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp 
Note nr. 4: ÅrsverkNote nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak 
Note nr. 5: PensjonNote nr. 17A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift 
Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - DriftNote nr. 18: Garantier gitt av kommunen 
Note nr. 7: AnleggsmidlerNote nr. 19: Interkommunalt samarbeid 
Note nr. 8: Finansinntekter og utgifterNote nr. 20: Selvkostområder 
Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivereNote nr. 21: Avgiftsituasjoner 
Note nr. 9B: SikringsintrumentNote nr. 22: Investeringsprosjekter 
Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetningerNote nr. 23: Kapitalkonto 
Note nr. 12: Aksjer og andeler  
Last ned tabelldata (Excel)