⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

9.2.1 Oppvekst og levekår

Barnehage

Barnehage20132014201520162017
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
0 - 6 år i alt 7 836 7 554 7 637 7 606 7468 
0 - 3 år kommunale barnehager 1 817 1 684 1 672 1 681  1640
0 - 3 år private barnehager 1 016 981 1 001 1 046  1089
3 - 6 år kommunale barnehager 3 173 3 099 3 077 3 083  2950
3 - 6 år private barnehager 1 830 1 790 1 888 1 796  1789
Tilbud til barn med spesielle behov     
Styrket barnehagetilbud, antall barn496503480531 565
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn39403833 47
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 244285335378 430
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt130199223147 116
Helse barn15272719 20
Helse familie62767259 36
Søkt inn av barneverntjenesten19152718 19
Språklige minoriteter33817451 41
Antall barnehager  0  
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager72 / 55            70/5572/5572/5570/53 
Barnehager adm. lagt under skole1                 111
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager55                55565854 
Tabell 9.2 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

Skole og SFO

Skole og SFO20132014201520162017
Grunnskole     
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 54715 60515 74515 82916 094
B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 583 14 69414 79015 12315 248
- Barnetrinn 10 242 10 43510 60710 82610 896
- Ungdomstrinn 4 341 4 2594 1834 2974 352
Sum årsverk personale med lederoppgaver 128 130117121128
Sum årsverk til undervisning 1 079 1 0881 0611 0941 127
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 397 1 4621 3891 4781 523
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 198 1 1831 1771 1991 223
Skolefritidsordning     
Barn i SFO 4 744 4 7564 6184 5194 613
Barn i SFO med 100% plass 3 818 3 8133 5833 4113 406
Dekningsgrader     
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 8,2 8,18,07,98,0
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9,6 9,99,49,810
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 77,5 77,673,470,871,7
Produktivitet     
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,619,019,018,8
Tabell 9.3 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)
Kulturskolen20132014201520162017
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor 8 741 8 988 8 769 9 140 9 016
Antall elevplasser kulturskolen: 3 473 3 524 3 548 3 575 3 615
- Musikkgrupper 0 til 5 år   96 116 101
- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn  410 420 465 455
- Instrumental 1 666 1 717 1 658 1 650 1 634
- Annen musikkopplæring 25 30 20   21
- Dans 773 859 905 955 993
- Bilde / visuell kunst 87 91 89 90 98
- Drama/teater 175 167 170 130 122
- Samspill/kammermusikk 68 146 190 170 190
Tabell 9.4 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)
Johannes læringssenter 20132014201520162017
Barnehage      
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn5155426065
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn482400520389409
Grunnskole      
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Antall elever274289257335228
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Antall elever  54136122
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever820860750901816
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever266243289385326
Voksenopplæring      
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere928962657906895
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere145-1288
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere258198253361320
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere61569310693
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere640541526576601
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk1512151313
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere6452446566
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere155211361052877681
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere667919557592220
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere16481291275
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere179238233295323
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere---338
Grunnskole norske voksne Deltakere1----
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere2162224712
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere4415--33
Spesialundervisning for voksne Deltakere178174168167115
Fagkonsulent innen synKlienter158126129152149
Fagkonsulent innen hørselKlienter445460486466359
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter16457125125108
DatahjelpKlienter2015152412
Kvalitet      
Antall plasser i mottaksbarnehagen  48 48485454
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)  28 28282828
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)   303030
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*  4 4444
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap  300 300 300 300 300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet  3 000 3 000 3 0003 0003 000
*      
* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring      
Tabell 9.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)
PPT20132014201520162017
Antall saker 3 068 3 210 3 052 3 226 3 335
Antall nye saker voksne 99 77 174 176 233
Antall nye saker barn 901 812 798 932 911
Antall sakkyndige vurderinger 1 071 1 099 1 073 1 231 1 312
Kvalitet     
Antall på venteliste 114 4797110120
Tilbud systemarbeid     
Antall nettverk og konsultasjoner 231 244418ca. 450456
Antall kurs 55 6876ca. 8082
Tabell 9.6 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20132014201520162017
Årsverk helsesøster 49 51,250,653,159,2
Årsverk jordmor 7 6,56,66,58,6
Årsverk psykologer 3 3333
Årsverk Helsestasjonens familiesenter 7 7777
Fødsler 1 823 1 747 1 763 1 724 1 705
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 353 1 417 1 460 1 402 1 511
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 984 45 206 44 543 45 724 44 460
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 26 886 33 886 34 345 39 610 43 554
Telefonkontakter helsestasjon 7 503 7 892 7 209 7 116 6 226
Barselgrupper 153 155 154 146 145
Antall deltakere i barselgrupper 1 301 1 238 1 395 1 248 1 375
Tverrfaglige samarbeidsmøter 472 514471494525
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser 490 448815850460
Kvalitet     
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte66 %78 % 80 %83 %77 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine95 %95 %94 %93 %96 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine91 % 92 %93 %91 % *90 % *
*     
MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
Tabell 9.7 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Last ned tabelldata (Excel)
Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2016Andel barn og unge (0-25 år) 2016%-andel barn og unge 2016Sum besøkende 2017Andel barn og unge (0-25 år) 2017%-andel barn og unge 2017
Øyahuset Hundvåg 41 132 15 790 38 35 681 14 752 41
Midjord bydelshusStorhaug 36 881 20 348 55 33 234 16 501 50
Madla bydelshusMadla 82 663 24 616 30 78 048 22 102 28
Kvernevik bydelshusKvernevik 30 347 17 166 57 32 559 18 209 56
Tasta bydelshusTasta 41 819 21 067 50 40 345 17 805 44
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 27 769 10 442 38 29 249 10 646 36
Fritid PUHTjensvoll 7 265 1 143 16 8 474 1 315 16
Bekkefaret bydelshusHillevåg 41 133 12 284 30 45 174 12 711 28
Gausel bydelshusGausel 76 894 50 064 65 76 860 50 700 66
Metropolis Sentrum 57 500 54 625 95 55 000 52 250 95
Rock Comp / RUFBydekkende 3 470 3 470 100 3 454 3 454 100
BakgårdenBydekkende 1 512 1 512 100 1 796 1 796 100
Sum besøkende  448 385 232 527 56 442 397 224 680 51
Tabell 9.8 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)
Fiks Ferigge ferie (FFF)201520162017
Sommeraktiviteter   
Ferieklubb567543498
Sommerleir Vier175177146
Ungdomsleir Vier424439
Sommerleir Lundsvågen144148150
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie928912833
Tabell 9.9 Fiks ferrige ferie
Last ned tabelldata (Excel)
Barneverntjenesten20132014201520162017
Alle barn med tiltak 902 987880927980
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 578 624431441611
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 324 339449486369
Nye meldinger 930 966101911611078
Henleggelsesprosent meldinger18 % 25 %19 %9 %6 %
Nye undersøkelsessaker 759 73980610501010
Henleggelsesprosent for undersøkelser41 %53 %50 %59 %60 %
Nye barn med vedtak om tiltak 395 383397396400
Antall Fylkesnemndsaker 53 60503234
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 44 39221745
Kvalitet     
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse27 %30 %2 %4 %12 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda89 %100 %100 %81 %92 %
Medhold saker i fylkesnemnda81 %90 %86 %78 %94 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)64 %63 %49 %48 %62 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)36 %37 %51 %52 %38 %
Tabell 9.10 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Levekår

Helse- og sosialkontor201320142015201620162017
Bestillerfunksjon      
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet 17 1528992
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland 19 2622202021
Tabell 9.11 Helse og sosialkontor – bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)
BehovsdekningAntall boenheter2013 2 014 201520162017
Ventelister      
Ordinær kommunal bolig1614 127 87342535
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen252 79 71643226
Bofellesskap PUH160 64 67577268
Bofellesskap psykiske lidelser145 55 66504439
Bofellesskap rus og psykiske lidelser24 4 131175
Bofellesskap fysisk funksjonshemming26 13 812118
Omsorgsbolig med innskudd/BBL91 39 30191829
Omsorgsbolig uten innskudd292 30 2813613
Dagsenter puh43 16 8786
Dagsenter funksjonshemmede14 1 4211
Brukerstyrte tjenester      
Antall personer med omsorgslønn  84 86859299
Antall personer med personlig assistent  39 39396071
Koordineringsfunksjon      
Antall innvilget individuell plan (IP)  457 426395343338
Samhandlingsreform      
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)      
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)  328 1650174814541443
Tabell 9.12 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)
Helsehuset20162017
Forebyggende hjemmebesøk  
Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år 401 425
Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %
Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer608688
Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %
Sykepleieklinikken  
Antall brukere ved sykepleieklinikken 165 189
Psykologtjenesten  
Ungdom - antall brukere* 91 na
Ungdom - antall konsultasjoner* 435 na
Voksne - antall henvendelser** 194 162
Voksne - antall tilbud** 103 na
Voksne - antall avslag** 64 na
Frisklivssentralen  
Antall deltakere 560 682
Avdeling velferdsteknologi  
Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger*24na
Antall brukere med medisindispenser 56
Antall brukere med nattkamera 2
Antall brukere med mobil trygghetsalarm 34
Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190
* Psykologtjenesten for ungdom ble flyttet fra Helsehuset til Ungdom og fritid 30.06.2017. Det foreligger derfor ikke tall for 2017.  
** Individuell korttidsbehandling hos psykolog ble avviklet 01.06.2017, og erstattet med gruppetilbud.  
Tabell 9.13 Helsehuset
Last ned tabelldata (Excel)
Alders- og sykehjem20132014201520162017
Antall sykehjemsplasser pr 31.12. 967 963963953953
Andel sykehjem korttid19,8 %20 %20 %22 % 22 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania 41 41413434
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 166 177177177177
Antall dagsenterplasser 235 245245223223
Kvalitet     
Andel plasser i enerom95,4 %95,4 %95,4 %95,4 % 95,4 %
Service (pr. 31.12)     
Antall aktuelle søkere til:     
sykehjem langtid, inkl rus, demens 69 73614774
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende 54 67595955
dagsenter eldre, inkl økning av dager 27 27251623
aldershjem og bofellesskap eldre 16 30262225
Tabell 9.14 Alders og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester20132014201520162017
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 792 781 747 728 695
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 338 1 276 1 202 1 128 1144
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 343 1 482 1 440 1 554 1696
Antall oppdrag nattjenesten 41 037 42 834 39 491 37 254 33 792
Antall omsorgsboliger* 367 380 378 364 360
Antall bofellesskap 414 424 427 430 426
*     
* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.      
Tabell 9.15 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)
BOA Psykisk helse2017
Antall bofellesskap17
Antall boenheter171
Antall utflyttinger fra bofellesskap19
Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.1239
Tabell 9.16 BOA Psykisk helse
Last ned tabelldata (Excel)
BOA Nord og Sør2017
Antall bofellesskap22
Antall boenheter159
Antall utflyttinger fra bofellesskap0
Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.1268
Tabell 9.17 BOA Nord og Sør
Last ned tabelldata (Excel)
Fysio- og ergoterapitjenesten20132014201520162017
Antall årsverk     
Ant. årsverk ergoterapi 28 23 19 22 19
Ant årsverk fysioterapi 49 44 42 42 47
Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale 53 54 55 55 55
Antall pasienter     
Kommunal ergoterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 1 2 1 0 1
Ant. pasienter 18 - 66 år 22 9 17 10 6
Ant. pasienter 67 - 79 år 35 30 23 7 5
Ant. pasienter >80 år 78 42 35 8 3
I alt 136 83 76 25 15
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 263 261 215 249 207
Ant. pasienter 8 - 66 år 195 181 197 186 227
Ant. pasienter 67 - 79 år 139 136 117 102 124
Ant. pasienter >80 år 182 151 130 107 143
I alt 779 729 659 644 701
Kommunal fysioterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 4 2 0 11 3
Ant. pasienter 18 - 66 år 36 29 37 64 53
Ant. pasienter 67 - 79 år 103 125 125 149 188
Ant. pasienter >80 år 275 297 317 438 499
I alt 418 453 479 662 743
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 729 656 640 648 667
Ant. pasienter 18 - 66 år 200 171 201 189 196
Ant. pasienter 67 - 79 år 221 148 161 155 169
Ant. pasienter >80 år 332 265 204 227 216
I alt 1 482 1 240 1 206 1 219 1 248
Privat fysioterapi med kommunal avtale      
Ant. pasienter 0 - 17 år * 904 973 1 019 1 146 1129
Ant. pasienter 18 - 66 år * 5 515 7 971 5 774 5 870 5754
Ant. pasienter 67 - 79 år * 1 787 2 037 1 869 1 946 1926
Ant. pasienter >80 år * 651 731 667 762 709
I alt 8 857 11 712 9 329 9 724 9518
Antall konsultasjoner 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017
Kommunal ergoterapi     
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 409 394 435 261 317
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 768 2 424 2 418 2 226 2 041
Kommunal fysioterapi     
Konsultasjoner i virksomheten 6 794 6 418 6 255 6 906 6 596
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 14 399 11 507 11 495 11 534 11 855
Privat fysioterapi med kommunal avtale     
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 134 215 137 269 159 208 153 785 139 283
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 5 451 6 840 7 216 4 752 4 858
*     
* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013     
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014      
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
Tabell 9.18 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)
Tekniske hjemmetjenester20132014201520162017
Utleverte hjelpemidler, korttidslager 3 524 3 268 2 809 4 028 4 827
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 15 873 14 684 17 417 14 985 18 799
Innhentede hjelpemidler, korttidslager 3 240 3 014 2 964 3 695 4 071
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen- 5 511 6 340 6 580 6 877
Uleverte alarmer 503 492 458 548 1 980
Innhentede alarmer 499 497 461 556 1 929
Reparasjoner korttidslager 905 639 765 1 578 2 065
Betjente brukere, korttidslager 3 798 3 764 3 895 3 988 4 552
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 353 2 514 2 743 2 700 2 656
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 670 737 872 868 813
Tabell 9.19 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)
Rehabiliteringsseksjonen  20132014201520162017
Botiltak  Antall plasser     
M100 (start okt 12)Belegg970 %86 %80 %67 %40 %
No 1 (start nov 12)Belegg1097 %95 %95 %78 %85 %
L47Belegg1475 %61 %55 % 57 %50 %
Opp og levBelegg4100 %100 %100 %25 %50 %
Småhusene (start okt 16)Belegg7   71 %90 %
Musegaten 98 (start april 16)Belegg7   83 %100 %
I alt 51     
Helsetjenester       
Helsestasjon for rusAntall brukere  239 262 265 269 343
 Antall konsultasjoner  2 486 2 394 2 615 3 041 3 821
Værested/stuetilbudAntall henvendelser     7 598 7 574
Tabell 9.20 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Dagsenter og avlastning20132014201520162017
Dagtilbud     
Antall plasser på dagsentrene 46 56596270
Antall brukere av dagsentrene 59 82868795
Antall brukere som har plass 5 dager i uken 23 24171721
Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)2215172421
Antall brukere med SFA i ferier2215172522
Avlastning     
Antall plasser i avlastningsbolig 28 28252121
Antall brukere av avlastningsplassene 128 127114101107
Antall kriseplasser 4 4444
Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)1110900
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)66654
Bolig     
Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger 14 14131313
Antall plasser i bofellesskap. 11 11112020
Tabell 9.21 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)
Boligkontoret2017
Antall tildelte boliger, ekskl. bytter332
Antall utkastelser20
Antall utbetalte startlån114
Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering114
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2408
Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)83,1
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 92
Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)2,98
Tabell 9.22 Boligkontoret
Last ned tabelldata (Excel)
OBS-teamet2017
Antall brukere med oppfølging per 31.1295
Antall nye brukere i løpet av året25
Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året26
Tabell 9.23 OBS-teamet
Last ned tabelldata (Excel)
NAV kontor20132014201520162017
Sosialtjenesten      
Mottakere av sosialhjelp 3 192 3 228 3 387 3 843 3 931
- Andel under 25 år 22  23242423
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 30  30303035
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 37  38404039
Nyregistrerte i løpet av året 592  487601768906*
Stønadsmottakere i % av befolkning 2,4  2,52,62,93,0
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 147,9  149,4165,3193,4196,3
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 115  1281219487
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 7,8  10,87,65,73,6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 18,4  11,9984,7
Midlertidig bolig, antall brukere 356  313262222184
Antall unge u/25 år på hospits 27  24272028
Kvalitet     
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 79  84 94 109 86
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 85  75 101 96 116
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 77  70 79 90 94
Service     
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 8,4 8,89,610,29,3
*     
Ny type telling som inkluderer familiemedlemmer av tidligere mottakere. Ved samme tellemåte vlile tallet for 2017 vært nokså likt som 2016.      
Tabell 9.24 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)
Arbeidstreningsseksjonen20132014201520162017
Tiltaksplasser - søknader8298112121132
Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)70 %45 %45 %47 %20 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat) 16 %13 %14 %23 %
JobbSats    22 %
START30 %35 %43 %39 %35 %
Tiltaksplasser antall176190 219222204
Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)40 %36 %41 %37 %27 %
JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)    11 %
START17 %42 %32 %29 %28 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)43 %22 %26 %33 %32 %
Resultat/ Sluttstatus: 6471 11810382
Jobb21 %24 %14 %15 %20 %
Skole8 %8 %7 %6 %11 %
Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)8 %3 %19 %9 %3 %
Arbeidsmarkedstiltak17 %26 %8 %22 % 17 %
Avklart og tilbakeført NAV25 %33 %37 %33 %38 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen21 %6 %14 %16 %10 %
Tabell 9.25 Arbeidstreningsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Jobbverksted20132014201520162017
Antall henviste163179167268414
Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats   72116
Antall deltakere149123118195298
Avsluttet Status     
Jobb40 %53 %39 %29 %20 %
Skole6 % 7 %18 %14 %10 %
Statlig ytelse (dagpenger/AAP)0 %0 %004 %
Arbeidsmarkedstiltak7 %5 %8 %22 %14 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen0 %2 %3 %4 %4 %
Annet. bl.a flyttet11 % 4 %2 %9 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)34 %22 %28 %29 %30 %
Fremdeles i tiltak12 %11 %5 %9 %9 %
Tabell 9.26 Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)
Praksisplasser for funksjonshemmede 2 013 2014201520162017
Antall personer med PFF - avtale pr 31.124544426058
Antall henvendelser    19
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet03100
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1413131313
Tabell 9.27 Praksisplasser for funksjonshemmede
Last ned tabelldata (Excel)
Flyktningseksjonen     
Mottak20132014201520162017
Vedtak om mottak115 120 120  370285
- Derav enslige mindreårige 20 25 20  8025
Mottak 110 113 136 355279
- Derav enslige mindreårige 15 18 20 6125
Antall tildelte kommunale boliger 29 42 41 7070
Antall personer som har skaffet bolig selv 20 5 28 4225
Tabell 9.28 Flyktingseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Krisesenteret20132014201520162017
Kvinnelige beboere178 138 161 207 153
Mannlige beboere 21 28 28 26 25
Barn 143 72 122 140 126
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 4 532 2 810 3 520 4 350 3 714
Overnattingsdøgn mannlige beboere 400 735 1 603 501 316
Overnattingsdøgn ubesvart kjønn   164   
Overnattingsdøgn barn 3 047 1 672 3 333 3 042 3 367
Dagbrukere 685 539 488 816 1 067
Tabell 9.29 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)

Samfunnsmedisin

Stavanger Legevakt20132014201520162017
Konsultasjoner totalt* 41 231 43 934 42 890 42 651 35 201
Sykebesøk 1 607 1 577 1 460 1 600 969
Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 308 350 380520585
Voldtektssaker**87 80 9392156
Legevaktsentral telefonbesvarelser***    89 586 108 629
Kvalitet     
Klagesaker legevakten totalt**** 33 45644028
Tilsynssaker fra Helsetilsynet**** 7 918211
*     
*Nytt journalsystem fra mars 2017     
**Ny måte å føre statistikk på fra 2017     
***Ny måling fra 2016     
**** Registreringene fra 2016 er heftet med stor usikkerhet     
Tabell 9.30 Stavanger legevakt
Last ned tabelldata (Excel)