⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

2.1 Innledning

Stavanger kommune har gjennom hele året hatt styrket innsats på arbeid med omstilling og tilrettelegging for flere arbeidsplasser. Bystyret sluttet seg i sak 127/17 til hovedtrekkene i forslaget til Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-2025. Planen vil gjelde for 15 kommuner med et felles arbeidsmarked og høy grad av inn- og utpendling. Hovedmålet i planen er å sikre at regionen har konkurransekraft og evne til høy verdiskaping. Delmålene er å få et mer diversifisert næringsliv samt å skape arbeidsplasser.

Nye Stavanger

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra og med 1. januar 2020 slå seg sammen til en ny kommune. Etableringen av Nye Stavanger gjennomføres av en prosjektorganisasjon som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Fellesnemnda, arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg har gjennomført flere møter. Det er ansatt prosjektrådmann, prosjektdirektør og prosjektstab, i tillegg til prosjektleder for IT-migrering.

En omstillingsavtale med formål å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle ansatte er vedtatt. Prosessen skal kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene.

Arbeidet med tydeliggjøring av mål, roller, ansvar og myndighet, prosjekt- og ressursplanlegging fortsetter. Et prosjekt, «lokaldemokrati og politisk organisering», er igangsatt.